Hushållssopor
För hushållssopor har föreningen två soprum, ett på Falugatan 14 och ett på Rödabergsgatan 7. I soprummen finns kärl i vilka man själv lägger sina sopor. De sopnedkast som finns på respektive gård är plomberade och inte längre i bruk. Soppåsar får inte ställas i trapphusen eller andra gemensamma utrymmen, inte ens för en kortare stund.

Pappersåtervinning
Kärl för pappersåtervinning finns uppställda i soprummet i källaren på Rödabergsgatan 7. Man kommer lättast dit via källaringången till höger om porten. Kärlen töms varje vecka. Respektera att det endast är papper och wellpapp som får lämnas. Man får alltså inte lämna glas, plast eller frigolit i kärlen. Givetvis får man inte heller lämna material på golvet vid kärlen.

Övrig återvinning
Annan återvinning än hushållssopor och papper slängs i de kommunala återvinningsstationer som finns i närheten, t.ex. vid Solvändan.

Grovsopor
För grovsopor beställer föreningen en container ett par gånger om året. Dessa tillfällen aviseras i nyhetsspalten på hemsidan och vid portarna. Observera att farligt avfall och elektronik inte får lämnas i dessa containers.

Grovsopor kan även lämnas på de återvinningscentraler som Stockholms stad tillhandahåller, se länken här till höger. Miljöfarligt avfall och småelektronik kan lämnas till den mobila miljöstationen, se länk till höger.

Grovsopor eller elektronik får inte lämnas i källargångar eller andra gemensamma utrymmen.
Uppdaterat 2023-11-16