Nyckelfakta om föreningen
Föreningen bildades år 1925 och äger och förvaltar sedan dess fastigheterna Stockholm Verdandi 42 och Stockholm Sigyn 30 i Röda bergen i Vasastan. Byggnaderna uppfördes år 1925 efter ritningar av den kände arkitekten Sven Wallander, som också satt sin prägel på mycket av bebyggelsen i Lärkstan på Östermalm och Helgalunden på Södermalm. I byggnaderna finns 117 lägenheter med en sammanlagd bostadsyta om 5.937 m². Alla lägenheter upplåts med bostadsrätt. Två lokaler - en större och en mindre - med en sammanlagd yta om 442 m² upplåts med hyresrätt, den större till Flügger färghandel. 

I Stockholms stadsmuseums klassificering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har föreningens byggnader blåklassats. Blått är den högsta klassen och omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Byggnaderna har följande åtta trapphusadresser:
- Rödabergsgatan 5
- Rödabergsgatan 7
- Rödabergsgatan 9 A/B
- Falugatan 13
- Falugatan 14
- Falugatan 15
- Falugatan 17

Föreningen är i skattehänseende en "äkta" bostadsrättsförening. Juridisk person medges inte medlemskap.

Föreningens postadress är Rödabergsgtan 7, 113 33 STOCKHOLM. Organisationsnumret är 702002-5099.

Förvaltning
För föreningens ekonomiska förvaltning samt fastighetsskötsel anlitas Fastighetsägarna Service Stockholm AB.
Se vidare fliken "Kontaktuppgifter".

Närmare om byggnaderna
Föreningen lägger sig vinn om en både aktiv och pietetsfull vård av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.
 
Följande renoveringar och underhållsåtgärder har utförts under senare år:
- byte av samtliga rörstammar och samtidig renovering av alla badrum samt renovering av fasader, tak och trapphus (1987-1994),
- byte av samtliga elstammar (1995),
- renovering av samtliga fönster (1996),
- renovering och målning av samtliga fasader samt översyn av tak och utvändig målning av fönster (2008),
- utbyte på föreningens bekostnad av samtliga lägenhetsdörrar mot säkerhetsdörrar samt renovering av alla trapphus och installation av postboxar (2013)
- spolning av föreningens stammar(2015)
- fullständig fönsterrenovering (2017)
- målning fasadsocklar och portiker(2018)
- byte sopkarusell mot sopkärl , OVK , renovering vindskupors ytskikt(2019)
- fiberinstallation (2020)
- omläggning av samtliga byggnaders tak, utbyte av plåtdetaljer och -inklädnad samt renovering av samtliga vädringsbalkonger. Byte av 14 takfönster. (2020-2021)
- spolning av föreningens stammar, översyn brandluckor (2021)
- ett av två torkrum görs om till barnvagnsrum (2022)
 
För medlemmarna finns följande gemensamma resurser (se vidare fliken "Om boendet"):
- två välskötta gårdar - en större och en mindre - försedda med trädgårdsmöbler och ett flertal grillar, 
- två tvättstugor med sammanlagt sju tvättmaskiner, tre torktumlare, tre torkskåp, ett torkrum och två manglar,
- ett stort barnvagnsrum i anslutning med ramp till Rödabergsgatan
- två soprum för hushållssopor samt därutöver kärl för kartong- och pappersåtervinning,
- två cykelrum.

I avgiften ingår kostnader för vatten och fjärrvärme samt kabel-tv grundutbud (ComHem) och bredband (Stockholms stadsnät, 1.000 mbit/s). 

När en lägenhet ska överlåtas
Frågor om följande förhållanden riktas till styrelsen:
- lägenhetens andelstal,
- lägenhetens yta (enligt föreningens noteringar), 
- hantering av överlåtelsehandlingar samt in- och utträdeshandlingar,
- registrerad ägare till lägenheten,
- medlemmars åtaganden gentemot föreningen,
- gjorda pantförskrivningar.

Föreningen förbehåller sig en handläggningstid för frågor kring överlåtelser om fyra veckor. Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem respektive utträde för tidigare medlem beviljats.

Följande avgifter tas ut av föreningen i samband med en överlåtelse och betalas av köparen:
- överlåtelseavgift om 2,5 % av prisbasbeloppet vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, samt
- pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. 

Avgiftshöjningar och renoveringar
Vi får ofta frågor om eventuellt kommande avgiftshöjningar och renoveringar varför vi här på hemsidan redovisar vad som gäller tills annat beslutats: Inga avgiftshöjningar eller renoveringar planeras för 2022. 
 
Uppdaterat 2022-01-07