Det är smidigt att betala månadsavgiften via autogiro och föreningen vill uppmuntra medlemmarna att använda den betalningslösningen. Anmälan om autogiro kan göras antingen hos medlemmens bank (även internetbank) eller hos föreningen. I det senare fallet ska ett medgivande fyllas i och skickas in till föreningens ekonomiska förvaltare (se fliken "kontaktuppgifter"). 
Uppdaterat 2021-05-19