Föreningsstämma hölls lördagen den 29 maj 2021 kl. 11.00. Kallelse och dagordning hade anslagits i enlighet med vad som föreskrivs i stadgarna. Länk till kallelsen och årsredovisningen finns här nedan.

Verdandi 42 Kallelse Årsstämma 2021-05-29.pdf

verdandi42.år.2020.pdf 

Uppdaterat 2021-05-31