6 oktober 2022
Långa svarstider hos Fastighetsägarna
Just nu har vår förvaltare Fastighetsägarna problem med långa svarstider hos sin Kundservice för både e-post och telefon. Styrelsen har haft en dialog med Fastighetsägarna, som har förhoppning om att situationen snart ska vända.

För att få hjälp i rimlig tid med felanmälningar och liknande uppmanas föreningens medlemmar tills vidare att ta kontakt genom att skicka e-post till kundservice@fastighetsagarna.se med kopia till jessica.lideborg@fastighetsagarna.se 
Uppdaterat 2022-10-06