HemOm föreningenOm boendetOm Röda bergenÖverlåtelseinformationNy medlemKontaktuppgifterNyheterSökLogga in (endast för styrelsen)
När en lägenhet ska överlåtas
Frågor om följande förhållanden riktas till föreningens förvaltare, Fastighetsägarna Service Stockholm AB:
- lägenhetens andelstal,
- lägenhetens yta (enligt föreningens noteringar), 
- registrerad ägare till lägenheten

Överlåtelsehandlingar och ansökan om inträde/utträde skickas till föreningens styrelse:

Brf Verdandi 42
Rödabergsgatan 7
113 32 Stockholm

Ansökningar om inträde respektive utträde besvaras inom en månad. Då vi är en stor förening med många frågor för styrelsen att hantera, inklusive många överlåtelser, besvarar styrelsen under denna handläggningstid i regel inte mejlfrågor från mäklare om "hur det går" eller om när svar på ansökningar kan väntas.

Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem respektive utträde för tidigare medlem beviljats.

Följande avgifter tas ut av föreningen i samband med en överlåtelse och betalas av köparen:
- överlåtelseavgift om 2,5 % av prisbasbeloppet vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, samt
- pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. 

Pantsättningar
Information och frågor om pantsättningar och avnoteringar av desamma riktas till föreningens förvaltare, som har fullmakt att signera pantsättningshandlingar för föreningens räkning.

Fastighetsägarna Service
Box 128 71
112 98 Stockholm

För frågor hänvisas till Fastighetsägarnas kundservice, se fliken "Kontaktuppgifter".


Mäklarinformation
För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar föreningen alla överlåtelser.

Svar på vanliga frågor från mäklare och potentiella köpare
Den senaste större renovering som gjorts i föreningen var en takomläggning 2021, se vidare under fliken "Om föreningen". Det planeras för närvarande inga ytterligare större renoveringar och inte heller några avgiftshöjningar. Denna information uppdateras när ny information finns.

Styrelsen lämnar inte uppgifter om föreningens dagsaktuella ekonomi eller underhållsplan, utan hänvisar till årsredovisningen och det som i övrigt finns publicerat här på hemsidan.

För lägenhetsrenoveringar gäller att ansökan ska göras av medlem enligt förfarandet som finns beskrivet här på hemsidan. Styrelsen kan inte ge förhandsbesked eller indikation till intresserade köpare av om renoveringar kommer medges.

Delat ägande, t.ex. mellan föräldrar och vuxet barn, kan komma att godtas. Ansökan i det enskilda fallet görs till styrelsen.
Uppdaterat 2023-11-16
Utskriftsvänlig sida
Överlåtelseinformation
Bostadsrättsföreningen Verdandi 42 • verdandi42.se •
Provided by Webforum