HemOm föreningenOm boendetOm Röda bergenÖverlåtelseinformationNy medlemKontaktuppgifterNyheterSökLogga in (endast för styrelsen)
6 maj 2023
Kallelse till årsstämma 2023-05-23

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Verdandi nr. 42 kallas härmed till årsstämma.

Tid: tisdagen den 23 maj 2023 kl. 18.00 (fika serveras från kl. 17.30)

Plats: Best Western Plus Time Hotel, Vanadisvägen 12, 113 46 Stockholm

Dagordning

1. val av stämmoordförande

2. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

3. godkännande av röstlängd

4. fastställande av dagordning

5. val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare

6. fråga om kallelse behörigen skett

7. styrelsens årsredovisning

8. revisorernas berättelse

9. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

13. val av styrelseledamöter och suppleanter

14. val av revisor/er och suppleant

15. val av valberedning

16. övriga i kallelsen anmälda ärenden

a) Proposition från Styrelsen, ändring av stadgarna enligt bifogat förslag.

b) Fastighetsägarna redovisar resultatet av förstudien av stammarna.

 

//Styrelsen

Kallelsen anslagen den 4 maj 2023

Uppdaterat 2023-05-06
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
23 november 2023
Information avseende avgiftshöjning
10 oktober 2023
Städdag!
29 september 2023
Information stambyte
23 maj 2023
Förslag till nya stadgar.
6 maj 2023
Kallelse till årsstämma 2023-05-23
6 maj 2023
Förslag till uppdaterade stadgar
6 mars 2023
Förstudie - stammarnas skick
19 februari 2023
Städ- och trivseldag 15 april 2023
12 december 2022
Matavfallssortering
6 oktober 2022
Långa svarstider hos Fastighetsägarna
[1]​[2]​
Nyheter
Bostadsrättsföreningen Verdandi 42 • verdandi42.se •
Provided by Webforum