HemOm föreningenOm boendetOm Röda bergenÖverlåtelseinformationNy medlemKontaktuppgifterNyheterSökLogga in (endast för styrelsen)
29 september 2023
Information stambyte

Kort information gällande stambyte 

På styrelsens uppdrag utförde Fastighetsägarna en förstudie under våren vad gäller stammarna i föreningen. Styrelsen har därefter analyserat denna och kommit fram till följande:

Förstudien visade att de mest akuta åtgärderna som behöver utföras är att byta ut de synliga avloppsledningarna i källargången och relina de ingjutna, osynliga avloppsledningarna under källargolvet. Styrelsen beslutade mot denna bakgrund att detta ska genomföras. Detta projekt kommer att inledas under hösten. Under arbetet med relining och utbyte kommer lägenheterna inte att påverkas. 

Vad gäller stambyte av vertikala stammar har styrelsen beslutat att detta måste utredas ytterligare och underlag tas fram för att ett beslut om vilka åtgärder som kan behöva vidtas samt när i tiden dessa ska genomföras.   

Styrelsens bedömning så här långt är att någon samlad renovering av de vertikala stammarna tidigast skulle behöva ske efter år 2028.  

En mer utförlig information finns utdelad i medlemmarnas postboxar. Framöver kommer medlemmarna kontinuerligt att informeras om utvecklingen via BoendeAppen .


Uppdaterat 2023-09-29
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
9 mars 2024
Medlems information
23 november 2023
Information avseende avgiftshöjning
10 oktober 2023
Städdag!
29 september 2023
Information stambyte
23 maj 2023
Förslag till nya stadgar.
6 maj 2023
Kallelse till årsstämma 2023-05-23
6 maj 2023
Förslag till uppdaterade stadgar
6 mars 2023
Förstudie - stammarnas skick
19 februari 2023
Städ- och trivseldag 15 april 2023
12 december 2022
Matavfallssortering
[1]​[2]​
Nyheter
Bostadsrättsföreningen Verdandi 42 • verdandi42.se •
Provided by Webforum