HemOm föreningenOm boendetOm Röda bergenKontaktuppgifterNyheterKalenderStämma -21SökLogga in
Trapphus
Föreningens trapphus är nyrenoverade och i mycket gott skick. Eftersom avsikten är att de ska förbli i samma goda skick under lång tid framöver, måste aktsamhet iakttas. Detta gäller förstås i särskilt hög grad vid in- och utflyttning samt i samband med lägenhetsrenoveringar. I det senare fallet sker en efterbesiktning av trapphuset för att säkerställa att de hantverkare som medlemmen anlitat inte har skadat trapphuset. 

Trapphus och foajéer städas av en anlitad städfirma en gång i veckan. Textilmattorna i foajéerna byts med jämna mellanrum.

I trapphusen och foajéerna får inga föremål finnas som kan blockera utrymningsvägar. Varken barnvagnar eller cyklar eller annat gods får alltså ställas där.

Tvättstugor

Föreningen har två tvättstugor i källarplanet på Rödabergsgatan 5 respektive Rödabergsgtan 7.

På Rödabergsgatan 5 finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. All utrustning bokas på en lista som finns utanför tvättstugan.

På Rödabergsgatan 7 har tvättstugan två avdelningar. Den ena avdelningen - den inre - förutsätter tidsbokning och är utrustad med två stora tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. I den andra avdelningen finns tre något mindre tvättmaskiner som inte kan bokas i förväg samt därutöver en fristående centrifug, en torktumlare och ett torkskåp. På Rödabergsgatan 7 finns också ett större torkrum. 

Bokade tvättider måste hållas och får inte överskridas. Tiden för att disponera torktumlare och torkskåp är alltid utsträckt till en timme efter tvättpassets slut. Om en bokad tvättid inte skulle ha tagits i anspråk inom 30 minuter efter tvättpassets början, har annan medlem rätt att ta över tiden.
 
Cykelrum 
Låsbara cykelrum finns i källarvåningarna på Falugatan 14 och Rödabergsgatan 7. Ingång sker genom plåtdörrarna till höger om respektive port. Cyklar får inte ställas i källargångar eller på gårdarna och givetvis inte heller innanför porten. Inte heller får cyklar lutas mot husens ytterväggar. 
  
Gårdar
Föreningen har två fina innergårdar. Under somrarna finns trädgårdsmöbler utsatta och därutöver två grillar per gård som fritt kan användas av medlemmarna. Observera att det inte finns något schema för att boka gårdarna i förväg.

För vissa större skötselåtgärder anlitas en trädgårdsfirma. En del av ansvaret för gårdsunderhållet åvilar dock medlemmarna själva. Av detta skäl ordnas varje vår en skötseldag då medlemmarna samlas för att göra i ordning gårdarna inför sommaren, vilket innefattar rensning av ogräs och plantering av bl.a. balkonglådor. 
Uppdaterat 2021-05-19
Utskriftsvänlig sida
Om boendet
Gemensamma anläggningar
Postutdelning
Dörrar och lås
Sophantering m.m.
Boendeparkering
Autogiro
Ny medlem
Rutiner vid renovering
Andrahandsupplåtelse
bostadsrättsföreningen Verdandi 42 • www.verdandi42.sestyrelsen@verdandi42.se
Provided by Webforum